van Graafeiland Psychologie

Per 1 januari 2015 wordt de zorg die wij leveren aan kinderen en jongeren onder de 18 jaar overgeheveld van de zorgverzekering naar de Jeugdzorg via de gemeente.
Kinderen die op 31 december 2014 al bij ons in zorg waren zijn door ons aangemeld bij de gemeente, die ons een beschikking zal sturen, waardoor hun recht op zorgcontinuiteit is gewaarborgd.
Iedere zorgverlener heeft een budgetplafond gekregen, dus het kan zijn dat in de loop van een jaar dit plafond bereikt wordt, waarna het helpen van nieuwe cliënten niet meer kan zonder nader overleg met de gemeenten. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij u dat melden en ons best doen alsnog de zorg te kunnen leveren.
Woont de gezagsdrager van het kind in een van de onderstaande gemeenten, dan kunnen wij zorg leveren.
Het gaat om de volgende gemeenten:

Rijnmond:
 • Capelle aan den IJssel (Basis GGZ)
 • Krimpen aan den IJssel (Basis GGZ)

Midden Holland (basis GGZ en Ernstige Enkelvoudige Dyslexie)
 • Bergambacht
 • Gouda
 • Schoonhoven
 • Bodegraven-Reeuwijk
 • Nederlek
 • Ouderkerk aan den IJssel
 • Vlist
 • Waddinxveen
 • Zuidplas

Voor kinderen die na 1 januari 2015 bij ons worden aangemeld zijn er twee mogelijke routes:
 • Uw kind wordt door een wettelijke verwijzer (huisarts, medisch specialist, jeugdarts) doorverwezen naar ons voor zorg. Als we aan de hand van de verwijzing en eventuele andere noodzakelijke informatie - zoals een compleet schooldossier bij aanmelding voor dyslexiezorg - vaststellen dat het om een passende verwijzing gaat waarvoor wij zorg kunnen leveren en de gezagsdrager van het kind in een van de gemeenten woont waarmee wij een contract hebben, dan kunnen we starten. Wij moeten dan uw kind melden bij de gemeente, zodat die een beschikking voor start zorg kan afgeven. We zullen proberen de onvermijdelijke bureaucratie die hier bij hoort, zoveel mogelijk voor u en ons te beperken.
 • U meldt uw kind aan bij het sociaal team van de gemeente, die uw zorgvraag beoordeelt en u verwijst naar een zorgverlener (u kunt natuurlijk uw voorkeur voor een zorgverlener aangeven) met een beschikking.

Van het vergoedingstraject merkt u niets, er is geen sprake van eigen bijdragen, verrekeningen met eigen risico etc.