van Graafeiland Psychologie

De wachttijden bedragen momenteel:

Eerste afspraak:
In Delft: 4 weken
In Krimpen aan den IJssel: 4 weken
In Krimpen aan de Lek: 4 weken

Start behandeling BGGZ:
start direct na de eerste afspraak

Onderzoek:
2 weken na intake
Start behandeling Dyslexie EED:
4 weken na afronden diagnostiekfase