van Graafeiland Psychologie

Van Graafeiland Psychologie kan voor u psychologisch onderzoek verzorgen op de volgende gebieden
  • Intelligentie (hoogbegaafdheid)
  • Gedragsproblematiek (zoals ADHD, stoornissen in het autismespectrum)
  • Persoonlijkheid
  • Interesse voor studie en beroep
  • Psychische problemen
  • Leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie

Onderzoek wordt altijd voorafgegaan door een eerste gesprek. Hierin nemen we met u de achtergronden van uw vraag door en stellen we samen de onderzoeksvraag vast. Onderzoek is in de regel individueel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van veel verschillende tests. Vaak worden die in een 1-op-1 situatie met een psycholoog afgenomen, soms wordt ook een computergestuurd onderzoek afgenomen (vaak bij studie- en beroepskeuze, persoonlijkheid en gedrag). Soms krijgt u vragenlijsten mee naar huis en vragen we anderen (zoals leerkrachten) om een vragenlijst in te vullen. Op een later moment bespreken we met u de resultaten van het onderzoek en trachten we met u tot een zo goed mogelijke beantwoording van uw vraag te komen. U krijgt tenslotte altijd nog een schriftelijk verslag, met daarin de onderzoeksresultaten, en het met u al besproken advies. Bij schoolgaande kinderen wordt het onderzoek vaak nog aangevuld met een gesprek op de school van het kind. Zo blijft ons advies geen papieren advies, maar is het mogelijk het zo goed mogelijk te integreren in de dagelijkse gang van zaken. Bovendien geeft dit de mogelijkheid om een eventueel vervolg in behandeling bij van Graafeiland Psychologie zo goed mogelijk af te stemmen met ouders en school, teneinde een optimaal resultaat te bereiken.