van Graafeiland Psychologie

Wat is dyslexie?
We spreken van dyslexie als de automatisering van het lezen en/of spellen zich niet of onvoldoende ontwikkelt. De oorsprong van dyslexie wordt gezocht in een afwijkende ontwikkeling van de taalgebieden in de hersenen of de samenwerking tussen die gebieden. Dyslexie lijkt erfelijk te zijn. In het onderwijs en in het werk kunnen voor iemand met dyslexie grote problemen ontstaan. Achterblijven in de taalontwikkeling, blijven zitten, tijd tekort komen om taken af te ronden, problemen met het schrijven van verslagen of het lezen van grote hoeveelheden tekst. Vaak is er door de dyslexie een groot verschil tussen de taalvaardigheid en de overige talenten. Hoe groter dat verschil is, hoe sterker de frustratie voor degene met dyslexie. Deskundig onderzoek, specialistische behandeling en begeleiding, kunnen dan voor de dyslecticus en zijn of haar omgeving van grote betekenis zijn.

Onderzoek
Het onderzoek naar dyslexie richt zich in eerste instantie op de automatisering van het lezen en spellen. Tevens kan een analyse gemaakt worden van de beheersing van de deelvaardigheden van het beginnend en gevorderd lezen. Daarnaast wordt het verschil onderzocht met andere taalvaardigheden zoals begrijpend lezen en mondelinge vaardigheid en met talenten zoals ruimtelijk inzicht en beeldend vermogen. Het onderzoek wordt altijd voorafgegaan door een eerste gesprek. De resultaten worden uitgebreid nabesproken en u ontvangt altijd een schriftelijk verslag van het onderzoek. Een dyslexieverklaring, bijvoorbeeld voor extra tentamentijd, maakt op verzoek kosteloos deel uit van de rapportage.

Leven met dyslexie
Leven met een beperking zoals dyslexie is soms lastig te accepteren. Zeker als de overige talenten stukken beter zijn ontwikkeld. Het lukt mensen met dyslexie dan niet om te functioneren op een niveau dat past bij hun overige talenten. Faalervaringen kunnen vaker optreden dan bij mensen zonder dyslexie, waardoor het zelfvertrouwen wordt aangetast en faalangst kan ontstaan. In een aantal begeleidende gesprekken wordt u geholpen met de acceptatie, het versterken van zelfvertrouwen en met manieren om met de druk rondom presteren en eventuele faalangst om te gaan.

Dyslexiekliniek
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze speciale dyslexiesite