van Graafeiland Psychologie

Op het gebied van ADHD kan van Graafeiland Psychologie het volgende bieden:

Daar waar het gaat om "enkelvoudige" ADHD - dus ADHD zonder dat er andere stoornissen aanwezig zijn - kan van Graafeiland Psychologie u behulpzaam zijn met het uitvoeren van onderzoek, stellen van de diagnose, psycho-educatie, ouderbegeleiding, gedragstherapeutische begeleiding van het kind en E-health programma's, zoals Cogmed en Braingame Brian. Voor eventuele medicatie kunnen we doorverwijzen naar kinderartsen.

Het onderzoek wordt voor kinderen in principe via de jeugdzorg vergoed, zonder eigen bijdrage of verrekening met eigen risico. Voor de verschillende behandelvormen kunnen de kosten (deels) voor uw eigen rekening komen. We zullen u hierover informeren bij de intake indien dit voor u van toepassing is.